Pogoji za vpis

  • uspešno končana 3-letna poklicna šola

Možnost zaposlitve in področja dela

Logistični tehnik ima možnost zaposlitve v prevozniških podjetjih, avtomehaničnih delavnicah, cestnih podjetjih, avtošolah, slovenski vojski, policiji, carini, opravlja naloge na področju integralnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja.

Plačilo šolnine

Udeleženci izobraževanja imajo več možnosti za poravnavanje finančnih obveznosti do šole (šolnina):

  • enkratno plačilo
  • obročno plačevanje (celotno šolnino morate plačati pred prijavo k poklicni maturi)
  • plačilo na podlagi naročilnice podjetja ali s.p.
  • plačilo na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS

Potrudili se bomo, da boste zadovoljni z izobraževanjem, uspešno končali šolanje in pridobljeno znanje koristno uporabljali pri opravljanju poklicnih dolžnosti.

Organizacija izobraževanja

Izobraževanje je prilagojeno odraslim in organizirano 3 – 4 krat tedensko po 4 ure v popoldanskem času, z začetkom ob 16. uri.

Trajanje izobraževanja:

Izobraževanje traja dve leti.

Pogoji za dokončanje:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora slušatelj uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • vse splošno izobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • odprti del kurikula (izbirni modul),
  • praktični pouk in
  • poklicno maturo.

Pridobljena izobrazba:

V. stopnja izobrazbe,
poklic logistični tehnik.

Izobraževanje lahko nadaljujete na višji šoli, visoki strokovni šoli, univerzi ali opravljate program usposabljanja za učitelja vožnje.

Predmetnik

I. SPLOŠNI PREDMETI 1. letnik 2. letnik Skupaj Kred. točk
1 Slovenščina SLO 56 56 112 13
2 Matematika MAT 48 48 96 10
3 Tuji jezik I – angleščina ANG 56 56 112 13
4 Tuji jezik II – nemščina NEM 20 20 40 4
5 Umetnost UME 20 20 2
6 Zgodovina ZGO 20 20 2
7 Geografija GEO 20 20 2
8 Psihologija PSI 20 20 2
9 Fizika FIZ 40 40 4
10 Kemija KEM 20 20 2
* Športna vzgoja ŠVZ 7
Skupaj splošni predmeti 280 220 500 61
II. STROKOVNI MODULI
11 Tehnologija blagovnih tokov TBT 40 40 4
12 Tehnologija komuniciranja TKO 40 40 4
13 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje PGP 24 24 3
14 Transportna sredstva TSR 52 52 7
15 Logistika tovornih tokov LTT 60 60 120 14
16 Mednarodna blagovna menjava MBM 24 24 48 6
Skupaj strokovni moduli 164 160 324 38
ODPRTI KURIKULUM
17 Gospodarjenje v cestnem prometu GCP 40 48 6
18 Gospodarsko in prometno pravo GPP 40 40 4
Skupaj odprti kurikulum 40 48 88 10
III. PRAKTIČNI DEL
19 Praktični pouk (zajet v strok. modulih) PRA 28 28 56
* Praktično usposabljanje pri delodajalcu PUD 3
* Interesne dejavnosti IND 4
Poklicna matura 4
Skupaj vseh ur 512 456 968 120

* Prilagojeno glede na obstoječo zakonodajo in pravilnike!
Število izvedenih ur izobraževanja se določi, glede na Zakon o izobraževanju odraslih.

Poklicna matura

I. OBVEZNI DEL
1 Pisni in ustni izpit iz slovenščine
SLO
2 Pisni in ustni izpit iz logistike
LOG
II. IZBIRNI DEL
3 Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
TJE/MAT
4 Izdelek oziroma storitev in zagovor
ISZ
Dostopnost