Pogoji za vpis

 • uspešno končana osnovna šola
 • uspešno končan (dvoletni) skrajšani progam srednjega izobraževanja
 • uspešno končana tri ali štiri letna srednja šola (prekvalifikacija v poklicnega voznika)
 • ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog voznika

Možnost zaposlitve in področja dela

Voznik ima možnost zaposlitve v podjetjih javnega cestnega prometa ali v zasebništvu.
Voznik poleg vožnje skrbi za prevzem – predajo tovora, pravilno nakladanje – razkladanje tovora, pripravo vozila na vožnjo, sprotni pregled vozila ter manjša popravila in vzdrževanje.

Plačilo šolnine

Udeleženci izobraževanja imajo več možnosti za poravnavanje finančnih obveznosti do šole (šolnina):

 • enkratno plačilo
 • obročno plačevanje
 • plačilo na podlagi naročilnice podjetja ali s.p.
 • plačilo na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS

Celotna šolnina mora biti poravnana do zadnjega izpita strokovno-teoretičnega dela pouka.

Organizacija izobraževanja

Izobraževanje po programu voznik poteka kot samostojno izobraževanje brez predavanj. Kandidati imajo možnost 5 konzultacij za vsak predmet.

Trajanje izobraževanja:

 • Končana OŠ ali NPI: trikrat po osem mesecev (trije letniki).
 • Srednja strokovna izobrazba 4. stopnje (prekvalifikacija): eno do dve šolski leti, odvisno od smeri predhodne izobrazbe.

Pogoji za dokončanje:

Program zaključite z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti
 • storitev z zagovorom

Pridobljena izobrazba:

Po uspešno končanem izobraževanju pridobite srednjo poklicno izobrazbo – poklicni voznik in možnost za nadaljnje izobraževanje po programu logistični tehnik.

Predmetnik

1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina SLO  24  24  24 72
Matematika MAT  24  24  24 72
Angleščina ANG  16 16 16 48
Umetnost UME  12     12
Naravoslovje NAR  40     40
Družboslovje DRU  40     40
Skupaj splošni del  156 64  64  284
Strokovni del
Blagovni tokovi BLT   32   32
Varnost cest. prom, in ekolog. VCP   48   48
Informatika v prometu  INP     32 32
Cestnoprom, infrastr. in regul.  CIR     48 48 
Transportna in manipul. sred.  TMS  32      32
Prometna geografija  PRG    32    32
Podjetništvo  POD      32  32
Potniški prevozi  POP  32      32
Tovorni prevozi  TOP    32    32
Rent-a-car prevozi  RCP      16  16
Skupaj strokovni del  64 144 128 336
Praktični del
Praktični pouk A, B, C PRA  40  40  40 120
SKUPAJ VSEH UR  260  248  232 740

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Zaključni izpit

1 Pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti SLO
2 Storitev in zagovor STZ
Dostopnost