asjezica-kategorija_am

Obsega

kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Pogoj je dopolnjeih 15 let starosti.

 

Potek izobraževanja

Po prijavi v avtošoli pri kateri potrebujete osebni dokument, začnete s teoretičnim delom izobraževanja ali tečajem cestnoprometnih predpisov.
Ko opravite izpit ob koncu tečaja in če imate zdravniško spričevalo, začnete s praktičnim delom izobraževanja – vožnjo. Z izobraževanjem v avtošoli lahko začnete pol leta pred dopolnjeno zahtevano starostjo.

Zaključek izobraževanja – izpit

Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Pred opravljanjem teoretičnega dela morate imeti opravljen tečaj cestnoprometnih predpisov v avtošoli, preizkus znanja iz prve pomoči in zdravniško spričevalo ter dopolnjeno zahtevano starost. Na praktični del se lahko prijavite, če imate opravljen teoretični del izpita in preizkus praktičnega znanja v avtošoli.

Starost (izpit) 15 let
Starost (vožnje) 14,5 let
Prostornina do 50 ccm
Hitrost do 45 km/h

Vključuje kategorije

G – motokultivator
Dostopnost