Obsega:

Motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Pogoj je dopolnjeih 24 let starosti. Če imate že dve leti kategorijo A2, je pogoj dopolnjenih 20 let.

 

Potek izobraževanja:

Po prijavi v avtošoli pri kateri potrebujete osebni dokument, začnete s teoretičnim delom izobraževanja ali tečajem cestnoprometnih predpisov.
Ko opravite izpit ob koncu tečaja in če imate zdravniško spričevalo, začnete s praktičnim delom izobraževanja – vožnjo. Z izobraževanjem v avtošoli lahko začnete pol leta pred dopolnjeno zahtevano starostjo.
Če imate že dve leti kategorijo A2, se lahko prijavite samo na praktični del.

Zakljucek izobraževanja – izpit:

Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Pred opravljanjem teoretičnega dela morate imeti opravljen tečaj cestnoprometnih predpisov v avtošoli, preizkus znanja iz prve pomoči in zdravniško spričevalo ter dopolnjeno zahtevano starost. Na praktični del se lahko prijavite, če imate opravljen teoretični del izpita in preizkus praktičnega znanja v avtošoli.
Če imate že dve leti kategorijo A2, opravljate samo praktični del izpita.

Dostopnost