asjezica-kategorija_ce

Obsega

Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in ne presega 12.000 kg ter ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Pogoj je opravljen vozniški izpit kategorije C.

 

Potek izobraževanja

Po prijavi v avtošoli pri kateri potrebujete osebni dokument, začnete s teoretičnim delom izobraževanja ali tečajem cestnoprometnih predpisov.
Ko opravite izpit ob koncu tečaja in če imate zdravniško spričevalo, začnete s praktičnim delom izobraževanja – vožnjo.

Zaključek izobraževanja – izpit

Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Pred opravljanjem teoretičnega dela morate imeti opravljen tečaj cestnoprometnih predpisov v avtošoli, preizkus znanja iz prve pomoči in zdravniško spričevalo ter dopolnjeno zahtevano starost. Na praktični del se lahko prijavite, če imate opravljen teoretični del izpita in preizkus praktičnega znanja v avtošoli.

Pogoj Izpit C-kategorije
Starost (izpit) 21 let
Starost (vožnje) 20,5 let
Masa prikolice do 12 t

Vključuje kategorije

BE – prikolica do 3,5 t
C1E – prikolica do 12 t
D1E – z izpitom D1
DE – z izpitom D
Dostopnost